nbainfo@nbadvance.co.th

บทความ

ความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์

ความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์

เซลล์แสงอาทิตย์หรือเรียกกันทั่วไปว่า “โซล่าเซลล์” เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นซิลิกอนบริสุทธิ์เป็นสารกึ่งตัวนำ เมื่อแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงจะมีอนุภาคของพลังงานที่เรียกวา โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนจนมีพลังงานมากพอและเคลื่อนที่จนครบวงจร จะทำให้เกิด”ไฟฟ้ากระแสตรง”ขึ้น

โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline Silicon Solar Cell)

เป็นแผงโซล่าเซลล์ ที่ทำมาจากผลึกซิลิกอนเชิงเดี่ยวที่มีความบริสุทธิ์สูง หรืออาจเรียกว่า single crystalline ลักษณะแผงจะมีสีเข้มและตัดมุมทั้งสี่มุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อดี
 • เนื่องจากผลิตมาจากซิลิกอนเกรดดีที่สุด จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูง
 • มีอายุการใช้งานยาวนาน
 • ผลิตกระแสไฟได้มากกว่าชนิดอื่นแม้จะอยู่ในสภาวะแสงน้อย
ข้อเสีย
 • ราคาแผงและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง

พอลิคริสตัลไลน์ (Poly Crystalline Silicon Solar Cell)

เป็นชนิดที่นำซิลิกอนมาหลอมละลายเพื่อเป็นต้นกำเนิดของการผลิตไฟฟ้า ใช้ซิลิกอนจำนานน้อยกว่าชนิดโมโนคริสตันไลน์ โครงสร้างผลึกจึงสมบูรณ์น้อยกว่า

ข้อดี
 • มีประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้าได้แม้อยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง
 • ราคาถูกกว่าชนิดโมโนคริสตันไลน์
ข้อเสีย
 • ประสิทธิภาพต่ำกว่าโมโนคริสตันไลน์
 • ใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากกว่าเพื่อให้ได้กำลังผลิตเท่ากันกับโมโนคริสตันไลน์

โซล่าเซลล์แบบฟิล์มบาง หรือ อะมอร์ฟัสโซล่าเซลล์ (Amorphous Solar Cell)

แผงโซล่าเซลล์แบบฟิล์มบาง เป็นการนำซิลิกอนมาฉาบเป็นฟิล์มบางๆ ซ้อนกันหลายๆชั้น ส่วนมากจะนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก จำพวกเครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯลฯ จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ในการติดตั้งกับบ้านหรืออุตสาหกรรมต่างๆ

ข้อดี
 • มีราคาถูก
 • ติดตั้งง่าย
ข้อเสีย
 • ประสิทธิภาพต่ำ
 • อายุการใช้งานน้อย

โซล่าเซลล์ ในปัจจุบันมีกี่ระบบ

 • ระบบออนกริด (on-grid solar system) เป็นระบบที่ใช้ทั้งไฟจากโซล่าเซลล์และไฟจากการไฟฟ้า เป็นระบบที่เหมาะที่จะใช้ในกลางวัน เพราะไม่มีการเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ ผลิตไฟฟ้าแล้วใช้ได้เลยและหากเหลือใช้สามารถขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได้ตามเกณฑ์ของการไฟฟ้า
 • ระบบออฟกริด (Off-grid) หรือเรียกอีกชื่อว่า ระบบ “stand alone” ระบบนี้จะเป็นอิสระไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ดังนั้นจึงไม่ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้า สามารถใช้แบตเตอรี่ในการเก็บไฟใช้ในตอนกลางคืนได้
 • ระบบไฮบริด (Hybrid)เป็นระบบที่พัฒนามาจากการรวมกันของทั้งสองระบบข้างต้น คือเมื่อมีแสงแดดก็ใช้ไฟจากระบบโซลาร์ ถ้าไม่มีแสงแดดจะใช้ไฟจากการไฟฟ้าหรือจากแบตเตอรี

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบธรรมดากับแบบTOU ต่างกันยังไง

แบบธรรมดา

ค่าบริการขึ้นอยู่กับเรทของการไฟฟ้าเป็นผู้กำหนด เป็นการคิดค่าไฟแบบ progressive rate คือถ้าเรามีการใช้ไฟฟ้าเยอะ ค่าบริการการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้งาน

แบบ TOU (Time of use Tariff)

คิดค่าบริการตามช่วงเวลาการใช้งาน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ On Peak และ Off Peak

Peak และ Off-Peak คืออะไร

Peak คือ ช่วงที่ค่าไฟฟ้ามีราคาสูง เนื่องจากประเทศมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง การไฟฟ้าต้องจัดหาเชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งราคาสูงและราคาต่ำในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงนี้

Off-Peak คือ ช่วงที่ค่าไฟฟ้ามีราคาต่ำ เนื่องจากประเทศมีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ โรงไฟฟ้าสามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำกว่ามาผลิตไฟฟ้าได้ จึงทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าในช่วง Off-Peak ต่ำกว่าช่วง Peak

Peak
 • เวลา 09.00-22.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ และวันพืชมงคล
Off-Peak
 • เวลา 22.00-09.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ และวันพืชมงคล
 • เวลา 00.00-24.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ วันแรงงาน วันพืชมงคล ที่ตรงวันเสาร์-อาทิตย์
 • และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)

ติดโซล่าเซลล์ออนกริด ต้องขออนุญาตหน่วยงานใดบ้าง

 • หน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อบต. สำนักงานเขต ฯลฯ )
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • การไฟฟ้า (การไฟฟ้านครหลวง,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ติดโซล่าเซลล์แบบใดบ้างที่ไม่ต้องขออนุญาต

 • โซล่าเซลล์แบบออฟกริด
 • หลอดไฟโซล่าเซลล์
 • เครื่องคิดเลขโซล่าเซลล์
 • ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
 • ฯลฯ

Messenger